Główna Aktualności Na czym polegają badania podłoża gruntowego?

Na czym polegają badania podłoża gruntowego?

przez Milena
badanie gruntow

Zanim rozpocznie się jakaś budowa, trzeba się nieźle nagimnastykować. Wymagane są bowiem różne pozwolenia, a poza tym należy podjąć różne czynności. Jest to między innymi badanie podłoża gruntowego. Dzięki temu można ocenić nośność gruntu, przepuszczalność, a także głębokość wód gruntowych. Pozwala to na dobranie odpowiednich fundamentów i parametrów konstrukcyjnych.

Co należy wiedzieć o badaniu podłoża gruntowego?

Badanie podłoża gruntowego, na którym ma powstać jakaś inwestycja, jest bardzo ważne. Dzięki wynikom, na jakie pozwalają badania podłoża gruntowego, można dowiedzieć się wielu rzeczy. Po przeprowadzeniu go będziemy wiedzieli, jaki typ fundamentów i izolacji wykorzystać. Ponadto takie badania pozwalają na wykluczenie konieczności odwodnienia działki.

Te obowiązkowe badanie podpowie nam również w tym, jak powinna być zbudowana studnia lub oczyszczalnia ścieków. Dobre jest to, że dowiemy się jednocześnie czy możliwe jest wykonanie podpiwniczenia lub garażu podziemnego. Najważniejszą zaletą tych badań jest to, że będziemy w stanie określić, gdzie dokładnie usytuować obiekt budowlany na terenie działki.

Jak przeprowadza się badania podłoża gruntowego?

W trakcie przeprowadzania takich badań wykonuje się otwory badawcze o głębokości minimum dwa metry poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Takie wiercenia mogą być przeprowadzone w sposób ręczny lub mechaniczny. Kolejny etap to sondowanie. Może być one dynamiczne, statyczne lub ścinające. Badania geotechniczne gruntu mają za zadanie pobrać próbki gruntu i wody. Te następnie są wysyłane do specjalistycznego laboratorium.

W laboratorium, do którego trafiają próbki, oznacza się na przykład optymalną wilgotność, maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, skład granulometryczny, zawartość pyłów mineralnych. Oprócz tego na podstawie próbek gruntu można również oznaczyć wskaźnik wodoprzepuszczalności, wskaźnik nośności, wskaźnik piaskowy zawartość części organicznych, kapilarność bierną. Dodatkowo dzięki takiemu badaniu możemy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, granicę płynności czy granicę plastyczności oraz wilgotność naturalną.

POLECANE

Zostaw komentarz