Główna Instalacje Projektowanie sieci kanalizacyjnych – czego nie może zabraknąć w profesjonalnym projekcie?

Projektowanie sieci kanalizacyjnych – czego nie może zabraknąć w profesjonalnym projekcie?

przez redakcja serwisu

Kanalizacja to układ przewodów, których głównym zadaniem jest odprowadzanie ścieków z miejsc ich powstawania do oczyszczalni ścieków, bądź miejsc, skąd odprowadzane są one do wód powierzchniowych. Jak je prawidłowo zaprojektować?  Podpowiadamy. 

Sieci kanalizacyjne –  jak się dzielą?

Aby mówić o projektowaniu sieci kanalizacyjnych, najpierw warto przybliżyć sobie jej podział. Jeśli np. interesuje nas projektowanie instalacji sanitarnych w Koszalinie, wtedy do czynienia mamy z instalacją rozdzielczą. Ten rodzaj odpowiada za ścieki bytowo- gospodarcze oraz przemysłowe, a także sieć deszczową. Sieci opadowe najczęściej tłoczone są do rzek.

Wyróżniamy jeszcze kanalizację ogólnospławną, która obejmuje wszystkie rodzaje ścieków oraz grawitacyjną, budowaną na obszarach,  gdzie występuje wyraźny spadek terenu. Inne rodzaje kanalizacji to ciśnieniowa, podciśnieniowa oraz pół rozdzielcza.

Projektowanie sieci kanalizacyjnych  – projekt

Projektowanie sieci kanalizacyjnych wiąże się z szeregiem elementów i dokumentów. Nie chodzi tylko i wyłącznie o zaplecze techniczne, ale również prawne. Kluczowy w całym procesie jest etap projektowania przyłącza kanalizacyjnego. O czym musimy pamiętać i od czego zacząć? Kluczowe jest zebranie wszystkich elementów, które służą do zaprojektowania kanalizacji. Należą do nich między innymi mapa, która pozwoli rozeznać się w sytuacji i  pokaże wysokość. Musimy również zebrać informacje o uzbrojeniach podziemnych.

Gdy odhaczymy te etapy, możemy wystąpić z wnioskiem o podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na tym etapie musimy również ustalić miejsce wyprowadzania ścieków sanitarnych oraz wykonać obliczenia hydrauliczne. Skompletowanie wszystkich dokumentów i dokonanie pomiarów, pozwala na stworzenie projektu technicznego.

W końcowym etapie należy uzgodnić ten projekt  budowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

POLECANE

Zostaw komentarz